O sboru SDH Drahlovice

Sbor dobrovolných hasičů v Drahlovicích byl založen ustavující schůzí dne 13.2.1898, v té době činilo členskou základu 19 činných a 16 přispívajících členů. V této době měl sbor mimo ochranu majetku před požáry i poslání vzdělávací a osvětové, ale jsou zmínky i o hraní divadla a založení samaritánské služby.

V současné době má náš sbor 66 členů z toho 11 členů přispívajících. V roce 2006 vzniklo v naší organizaci družstvo mladých hasičů, které poněkud rozproudilo dění ve sboru a následoval vznik družstva žen a nakonec i mužů. Do této doby náš sbor pořádal společenské akce, ale nezúčastňoval se žádných soutěží. V roce 2008 při oslavách 110. výročí založení sboru,  předal dosavadní výbor, své funkce novému výboru a prvně v historii sboru stanula na pozici starosty SDH Drahlovice žena, Martina Zálomová.

Od této doby se všechna naše družstva zúčastňují různých soutěží, memoriálu a ostatních sportovních akcí pořádaných okolními spřátelenými sbory dobrovolných hasičů.

Při našich aktivitách nás výrazně podporuje Obecní úřad Skuhrov, a to jak nákupem materiálu pro požární sport, tak i finanční podporou pro pořádání různých akcí.

O hasičskou zbrojnici, ale i o techniku se staráme sami. Máme v péči požární stříkačku PPS 12 a další materiál, který potřebuje neustálou údržbu a zdokonalování.

Náš sbor je zařazen do JPO V. V současnosti máme funkční zásahové družstvo, které v případě potřeby vyjíždí k zásahům, které jsou v naší lokalitě.